Řízení stavebních projektů

Portfolio našich služeb zejména v rezidenční oblasti je široké. Proto si můžeme dovolit nabídnout vám skutečně profesionální přístup řešení jakéhokoli projektu. A to doslova od začátku do konce.

Připravíme podnikatelský záměr, kterému  dáme tvar i směr, který navíc podrobíme kvalitní finanční, daňové a právní analýze. Spolupracovat budeme i na vyhledání ideálního financování.

Dále pro váš projekt založíme účelovou společnost postavenou na schopném týmu. Umíme najít vhodnou nemovitost, projektanta, dodavatele stavby, technický a stavební dozor. A k tomu i prodejce nebo správce. Projektu se můžete účastnit nebo jej kontrolovat pomocí pravidelných reportů.

Chcete konkrétní příklady naší činnosti? Podívejte se na naše poslední projekty.

Naše poslední projekty

Stavba Jagiellońska 12 se nachází ve vyhledávaném historickém centru města. Jedná se o komplex pěti architektonicky oddělených domů spojených nápaditě do jednoho celku.

Zaměřujeme se i na náročnější klienty, kteří by rádi bydleli na atraktivním místě, přesto dávají přednost stylovému bytu nebo apartmánu s nízkými provozními náklady.

Zde představujeme projekt, na který jsme nesmírně pyšni. Je umístěn v historickém centru města Toruń, které je zapsané na seznamu UNESCO.

V současné době jsou stále více žádané jako prostory k bydlení objekty a místa, která byla dříve využívána zcela jiným způsobem. Jako například u tohoto developerského projektu, který vznikl z brownfieldu.

Náročným projektům se nevyhýbáme. A proto jsme zajistili záchranu jedinečné stavby. Pro nás jde o unikátní investici, která byla realizovaná pod přísným dohledem památkového ústavu.

Projekt je situován ve středních Čechách, jižně od Prahy. Naše společnost při něm spolupracovala při tvorbě vize projektu, architektonické studie a studie proveditelnosti.